• Hravá výučba finančnej gramotnosti v 2.B
     • Hravá výučba finančnej gramotnosti v 2.B

     • V živote je veľmi dôležité správne narábať s financiami, preto tejto téme bol zameraný aj náš blok matematiky, kde sa deti učili ako funguje finančný svet.

      Úvodom sa deti dozvedeli ako sa začalo prvé obchodovanie a ako sme sa postupne dostali od výmenného obchodu k peniazom. Bola im spomenutá aj história rôznych mien až po súčasné platidlo – euro. Predstavili sme si jednotlivé mince a bankovky, ich odlišnosti a ich ochranné prvky. Zhrnuté poznatky sme preniesli do praktickej časti bloku, kde deti hravou formou plnili rôzne úlohy v dvojiciach a v skupinách. Napríklad mali spočítať, koľko peňazí majú v peňaženke, aké mince alebo bankovky môžu použiť na danú sumu peňazí alebo vypočítať aký im má vrátiť výdavok z nákupu pani predavačka. Najviac sa im páčila úloha, kde mali nakúpiť v našom malom školskom obchode hračky za 30 eur. Jeden zo skupiny bol pokladník a ďalší zo skupiny nakupovali. Niektorí si minuli celú hotovosť, iní si ušetrili nejaké peniaze na ďalší nákup.

      Deti takéto aktivity veľmi bavili a tešia sa, že sa budú aj na ďalších blokoch učiť ako zaobchádzať s peniazmi v rôznych životných situáciách.

       

      Foto a text: Štefánia Chlebničanová

    • Školské majstrovstvá okresu Detva v stolnom tenise
     • Školské majstrovstvá okresu Detva v stolnom tenise

     • V utorok 7.2.2024 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Detva v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naši chlapci v zostave František Žinčík, Samuel Kemláge, Samuel Milan Záchenský a Samuel Valev obsadili 2. miesto.

      Gratulujeme!!!

    • Olympijský odznak všestrannosti
     • Olympijský odznak všestrannosti

     • V rámci aktivácie žiakov o telesnú výchovu a šport sa žiaci 6. - 9. ročníka opäť zapojili do olympijského testovania. Testovanie je zamerané na všestranný rozvoj, a deti  ktoré sa pravidelne venujú pohybovým aktivitám vidia ako sa zlepšujú ich pohybové schopnosti. Každé dieťa dostane diplom s percentilom, kde rodičia uvidia reálny obraz pohybových schopností ich svojich  detí.

      Teší nás, že každý rok pribúda viac detí, ktorých percentil sa pohybuje nad 90. Najúspešnejší  žiaci z našej školy ocenení odznakom zdatnosti sú:

      9.A         Lucia Polakovičová          - zlatý odznak

      9.A         Samuel Sýkora                - zlatý odznak   

      9.A         Nôta Andrej                      - bronzový odznak

      8.A         Marcus Kučera                 - zlatý odznak

      8.A         Škrváňová Lívia                - strieborný odznak

      8.A         Natália Sekerešová          - strieborný odznak

      8.A         Peter Horváth                   - strieborný odznak

      8.A         Zara Mária Vrťová            - bronzový odznak

      8.A         Andreas Varga                  - bronzový odznak

      8.A         František Žinčík                - bronzový odznak

      7.A         Andrej Greňa                    - bronzový odznak

      7.A         Samuel Valev                    - strieborný odznak

      6.A         Marián Kučera                  - bronzový odznak

       Text a foto : Mgr. Dana Ľalíková

    • Vagačovci vo Vagačovom dome
     • Vagačovci vo Vagačovom dome

     • Prvý polrok Science blokov u šiestakov s témami Biosférická rezervácia Poľana a Lesné hospodárstvo sme ukončili návštevou výstavy „Živý les“ vo Vagačovom dome. Veľké poďakovanie patrí pánovi Martinovi Kalamárovi, ktorý celú výstavu spestril svojim odborným výkladom. 

      Text a foto: Lucia Kmeťová, Zuzana Ščepková

    • Karneval u Vagačov
     • Karneval u Vagačov

     • Fašiangy sú už tradične  symbol veselosti, zábavy,  hodovania,  a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 31. januára 2024.

      V tento deň prebiehalo aj odovzdávaní výpisov vysvedčení  v maskách.

      Naším malým prváčikom bola zagratulovať aj pani riaditeľka, nakoľko všetci úspešne zvládli prvý polrok  na našej škole.

      Naši žiaci si dali na výbere masiek naozaj záležať. Do školy zavítali rôzne rozprávkové bytosti. Začal sa pravý karnevalový ošiaľ spojený s obliekaním, maľovaním a upravovaním karnevalových masiek od výmyslu sveta. Celý vestibul sa premenil na čarovnú rozprávku, v ktorej rozprávkové a mytologické bytosti, v  podobe upírov, ale aj nežných princezien, motýľov, indiánov, športovcov, bojovníkov prevzali svoju "moc". Neuveríte, ale prišlo aj hrozno, Harry Potter, ba aj úžasná doktorka. Radosť  bolo pozerať  sa. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť  farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Za našimi  žiakmi nezaostávala  ani pani učiteľka Jarka, ktorá prišla privítať všetky masky ako „ Cukríková víla“ a v tejto maske viedla celý karneval. Na úvod sa konala  promenáda  masiek, predstavili sa aj naši najmenší škôlkári  z oddelení Mravčekov a Myšiek.

      A  potom už mohla začať zábava spolu s našou DJ Erikou. 

      Nechýbali zábavné  súťaže a samozrejme aj tombola.

      Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti.

      O rok sa tešíme opäť!

      Kolektív ZŠ s MŠ Alexandra Vagača

    • Piataci a ich prezentačné zručnosti
     • Piataci a ich prezentačné zručnosti

     • Počas blokov slovenského jazyka a literatúry sa žiaci v 5.A pasovali s úlohou vytvoriť projekt o autorovi, ktorý písal autorské rozprávky. Príležitosťou pre osvojenie si samostatného myslenia bola tvorba pojmovej mapy, pri ktorej sa práve žiak stal aktérom. Žiaci si zvolili pavúkovú pojmovú mapu s témou H.Christian Andersen. Pri jej tvorbe si zaspomínali na štvrtý ročník, kedy sa zúčastnili Noci s Andersenom. Po precíznej práci v skupinách vznikli po pojmových mapách, aj zaujímavé projekty s textami a obrázkovým materiálom. Zároveň sa u žiakov rozvíjala schopnosť komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba a skupinu.

      text a foto: Zuzana Bukovcová

    • Prváci rozdávali komplimenty
     • Prváci rozdávali komplimenty

     • Dňa 24.januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň komplimentov. Tento deň vznikol v roku 1998.

      Milé slová, lichôtky a pochvaly, by mali byť súčasťou nášho každodenného života. Prváci dokázali silou pozitívneho prístupu premeniť obyčajný deň na úžasný. Pomaly sa táto schopnosť považuje za superschopnosť. Presne takto sme sa s ňou, ako aj inými vlastnosťami, stretli v knihe o superschopnostiach, ktorú máme v našom Čitateľskom kútiku. Prváci tak potešili svojho kamaráta v triede, starších spolužiakov na 1.stupni, dokonca aj pani učiteľky. Komplimenty sme si napísali a nakreslili na srdiečka z farebného papiera. Vyvolané poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého, je zároveň nástrojom, ktorým môžeme v ľuďoch hľadať tie najlepšie vlastnosti. Používajme ho preto čo najčastejšie.

      Text a foto: Zuzana Bukovcová

    • Školské kolo Šaliansky Maťko
     • Školské kolo Šaliansky Maťko

     • 23. 01. 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže prednesu slovenských povestí – Šaliansky Maťko.

      Veľa detí prišlo podporiť svojich spolužiakov, lebo vedeli, že sa svedomito pripravovali a učili sa povesť pekne prednášať pred publikom. Pred porotu sa postavili dve žiačky z druhého ročníka a štyria žiaci z tretieho ročníka. Na 3.mieste sa umiestnila Natália Ščepková z 2.A, na 2.mieste Dorota Ďuricová z 3.A a na 1.mieste Adam Jaroš z 3.A.

      Ďakujeme všetkým deťom za účasť. Víťazom gratulujeme a Adamkovi Jarošovi držíme palce pri reprezentácii našej školy v okresnom kole.

      Foto a text: Štefánia Chlebničanová

    • Okresné kolo olympiády anglického jazyka už pozná svojich víťazov
     • Okresné kolo olympiády anglického jazyka už pozná svojich víťazov

     • Veľká gratulácia patrí Vladimírovi Oláhovi zo 7.A triedy, ktorý vo svojej premiérovej účasti získal tretie miesto v kategórii 1A a Laure Hanzelovej z 8.A triedy, ktorá v konkurencii starších žiakov dokázala vybojovať tretie miesto v kategórii 1B.

      Víťazom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      Text a foto: Lucia Kmeťová

    • Školské majstrovstvá okresu Detva v bedmintone
     • Školské majstrovstvá okresu Detva v bedmintone

     • V tenisovej hale v Detve sa 18.01.2024 konali Školské majstrovstvá okresu Detva v bedmintone žiakov. Naši chlapci v zložení: Marián Kučera 6.A, Marcus Kučera 8.A, Samuel Kemláge 8.A a Samuel Sýkora 9.A obsadili 3.miesto. Gratulujeme a sme hrdí :).

      Text a foto: Dana Ľalíková, Jaroslava Sekerešová

    • (Vý)činy slovenčiny
     • (Vý)činy slovenčiny

     • Divadelná jednoaktovka s okoštovaním vybraných slov.

      Dňa 11. januára 2024 sa žiaci 3.A, 4.A a 5.A zúčastnili divadelného predstavenia v bábkovom Divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.

      Niektorým z nás by tvrdé y nechýbalo. Mohlo by sa zrušiť, všakže? Traduje sa, že zakladateľ spisovnej slovenčiny pán Štúr ypsilon nechcel. Píš ako počuješ, tvrdil...ibaže všetko je inak. Od r. 1851 sa s nimi učíme vychádzať a ich tajomstvá nachádzať. Teda viac ako 170 rokov robíme hrubice a drvíme sa vybrané slová po b,m,p,r,s,v,z.

      V štyroch zastávkach na potulkách (vý)činmi slovenčiny sa žiaci zoznámili s Jazyčníkom a Jazyčnicou, ktorí mali pripravené ohybné písmenkové prekvapenie. Potom v historickom zastavení im asistovali páni jazykovedci a národovci Štúr, Hodža, Hurban a veľký básnik Hollý. Vypočuli si staroslovienske nárečie a tiež zistili koľko jazykov sa vyplazilo z našej histórie. V treťom zastavení sa dostali na magickú planétu Magrakati Endemit, kde okúsili príhody so slovami  a nezvyklými výtvormi zvanými jazykolamy. Posledné zastavenie tvorili divadelné hádanky, farebné vybrané slová a  súboj jazýčkov. Hádali tiež slová, ktoré vynikli bez zvuku. Žiaci si v tomto poslednom zastavení mohli overiť svoje vedomosti s vybranými a nevybranými slovami zábavnou formou a zapájať sa do divadelného predstavenia spolu s hercami. Žiaci 5.ročníka si zároveň zopakovali literárne  učivo o divadelnej hre a prepojili si tak teoretické vedomosti s praktickou ukážkou. Na záver sme každá trieda dostali diplom za absolvovanie tejto netradičnej hodiny v divadle a tiež sme sa odfotili s herečkami, ktoré nám toto divadielko sprostredkovali.

      Ďakujeme

      Text a foto: Elena Jamnická, Eva Šušuková, Zuzana Bukovcová

    • Štvrtáci spoznávali súhvezdia
     • Štvrtáci spoznávali súhvezdia

     • Na prírodovede v 4.A sme už dlhšiu dobu pozerali do vesmíru. Vianočnú hviezdu sme síce nenašli, ale zistili sme, že vesmír je plný iných zaujímavých objektov. Objavovali sme hviezdy, planéty a planétky,  mesiace, kométy, medziplanetárne sondy a aj družice. Zistili sme, že na nočnej oblohe môžeme pozorovať zoskupenia hviezd - súhvezdia, pre ktoré starovekí Gréci a Rimania vymysleli nezvyčajné mená. Tak na nočnej oblohe môžeme nájsť súhvezdia Veľký a Malý voz, súhvezdie Orion, Kasiopea, Andromeda, Pegas a iné. Niektoré súhvezdia sme si zobrazili na papier aj my, pomocou prírodného materiálu, ktorý sme nazbierali v našom Vagačovom dvore.

      Text a foto: Michaela Trnková

    • Posledný deň pred Vianocami v MŠ v znamení súťaženia
     • Posledný deň pred Vianocami v MŠ v znamení súťaženia

     • Posledný deň v škôlke sme sa poriadne zabavili a vyšantili. Pani učiteľky si pre nás pripravili rôzne súťažné hry. Najprv sme museli prejsť cez zasnežený tunel, vyloviť z jazera nezbedné písmenká, trafiť snehovú guľu do terča, pomôcť vetru slamkou rozfúkať sneh a nakoniec vytvoriť nápis VIANOCE. Bola to veľká zábava a súťaženie sa deťom veľmi páčilo.

      Text a foto: Iveta Kukuliaková

    • Vianočné aktivity u detektívov
     • Vianočné aktivity u detektívov

     • Posledný deň v tomto kalendárnom roku sa niesol príchodom Vianoc, na ktoré sa všetci tešili. Detektívi si pod stromčekom našli listy od Ježiška z vianočnej pošty, ktoré si s potešením prečítali.  Veľkú radosť im urobil  darček, v ktorom si našli nádherné knihy do triednej knižnice. Knihy budú čítať počas hodín čítania a počas prestávok. Potom si spoločne pochutnali na vianočných oblátkach s medom a rozhovorom o vianočných zvykoch v rodinách. A finančnú gramotnosť v praxi si vyskúšali na vianočných trhoch. So želaním prežitia krásnych sviatkov sa rozlúčili.

      Text a foto: Mariana Sujová

    • Pátracia misia druhákov 2. časť - zvukové hračky
     • Pátracia misia druhákov 2. časť - zvukové hračky

     • Druháci si po aktivitách s elektroodpadom  vytvorili spolu s Lesankou Blažencovou (OZ Živica) hračky, ktoré hrajú a nepotrebujú batérie. Obyčajné rolky z toaletného papiera obalili baliacim papierom a naplnili rôznymi semienkami fazule, šošovice, ryže, cíceru...., ktoré popritom poznávali. Zalepili a rozoznávali krásne zvuky, ktoré hračky vydávali. Spoločne si zaspievali vianočné pesničky, pri ktorých využili nové malé hudobné nástroje.

      Text a foto: Mariana Sujová

    • Vianočný jarmok
     • Vianočný jarmok

     • Tento predvianočný čas sme zavŕšili vianočným jarmokom. Odštartoval ho náš spevácky zbor „Superar“ s krásnymi piesňami, za ktoré zožali veľký potlesk. Žiaci sa na jarmok svedomito pripravili. Vyrobili vlastnoručné ozdoby na stromček, napiekli vianočné koláče, oblátky, vyzdobili medovníky a pripravili vianočné dekorácie. Pridali sa k nám aj niektorí žiaci z vyšších ročníkov, buď predávaním vlastných výrobkov alebo len nakupovaním od svojich mladších kamarátov. Takto sme spoločne strávili tento posledný školský deň tohto roku a odchádzali sme s úsmevom na tvári domov na vianočné prázdniny. Prajeme všetkým „Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!“

      Text a foto: Štefánia Chlebničanová

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Pokojné a radostné Vianoce a úspešný rok 2024 všetkým rodičom, žiakom a priateľom školy

      želá kolektív ZŠ s MŠ Alexandra Vagača

    • Príprava na Vianoce na druhom stupni
     • Príprava na Vianoce na druhom stupni

     • Keďže Vianoce sú predo dvermi, ani naše deti z druhého stupňa nenechali nič na náhodu a poriadne sa na ne pripravili. Na tvorivých dielňach pod vedením Marcelky Černákovej si pripravili tradičné vianočné ozdoby, aké si vyrábali ešte naši starí rodičia. Dozvedeli sa, ako trávili ľudia Vianoce kedysi a ako sa vtedy žilo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

      Text a foto: Jana Kučerová

    • Betlehemci s našimi škôlkármi
     • Betlehemci s našimi škôlkármi

     • V pondelok 18.12.2023 sme prijali pozvanie našich veľkých školáckych kamarátov na “Tradičné Vianoce v kolibe u Vagačov”. Videli sme ukážku tradičnej vianočnej izby a koledníkov - betlehemcov, naučili sme sa vianočný vinš a ochutnali výborný punč. Veľmi sa nám páčilo. Ďakujeme 

      Text a foto: Jana Bartková

    • O advente kedysi a dnes
     • O advente kedysi a dnes

     • Dňa 15.12.2023 sa žiaci 4.A a 3.A triedy zúčastnili interaktívnej prednášky v Podpolianskom múzeu v Detve. Prednášku O advente kedysi a dnes viedla p. Andrea Jágerová s Centra tradičnej kultúry. Dozvedeli sme sa veľa nového o Vianociach našich predkov, ktoré boli odlišné od tých našich. Zaujali nás hlavne zvyky, ktoré ľudia dodržiavali na Luciu, na Barboru a hlavne na Štedrý deň. Niektoré sme si zachovali dodnes. Prednáška sa nám veľmi páčila, odchádzali sme plní zážitkov a nových poznatkov.

      Text a foto: Eva Šušuková

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača
   • zsstudt@gmail.com, jedalen.zsstudt@gmail.com
   • hlavný kontakt školy: 0950 865 927 riaditeľ školy: 0903 997 957 vedúca technicko-ekonomického úseku: 0950 865 927 vedúca školskej jedálne: 0950 865 932
   • Štúrova 12, 962 12 Detva Slovakia
   • 42302498
   • 2023609808
  • Prihlásenie