• V utorok 7.2.2024 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresu Detva v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Naši chlapci v zostave František Žinčík, Samuel Kemláge, Samuel Milan Záchenský a Samuel Valev obsadili 2. miesto.
  • V rámci aktivácie žiakov o telesnú výchovu a šport sa žiaci 6. - 9. ročníka opäť zapojili do olympijského testovania. Testovanie je zamerané na všestranný rozvoj, a deti ktoré sa pravidelne venujú pohybovým aktivitám vidia ako sa zlepšujú ich pohybové schopnosti. Každé dieťa dostane diplom s percentilom, kde rodičia uvidia reálny obraz pohybových schopností ich svojich detí.
  • Prvý polrok Science blokov u šiestakov s témami Biosférická rezervácia Poľana a Lesné hospodárstvo sme ukončili návštevou výstavy „Živý les“ vo Vagačovom dome. Veľké poďakovanie patrí pánovi Martinovi Kalamárovi, ktorý celú výstavu spestril svojim odborným výkladom.
  • Fašiangy sú už tradične symbol veselosti, zábavy, hodovania, a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 31. januára 2024.
  • Počas blokov slovenského jazyka a literatúry sa žiaci v 5.A pasovali s úlohou vytvoriť projekt o autorovi, ktorý písal autorské rozprávky. Príležitosťou pre osvojenie si samostatného myslenia bola tvorba pojmovej mapy, pri ktorej sa práve žiak stal aktérom. Žiaci si zvolili pavúkovú pojmovú mapu s témou H.Christian Andersen. Pri jej tvorbe si zaspomínali na štvrtý ročník, kedy sa zúčastnili Noci s Andersenom. Po precíznej práci v skupinách vznikl
  • Dňa 24.januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň komplimentov. Tento deň vznikol v roku 1998.
   Milé slová, lichôtky a pochvaly, by mali byť súčasťou nášho každodenného života. Prváci dokázali silou pozitívneho prístupu premeniť obyčajný deň na úžasný. Pomaly sa táto schopnosť považuje za superschopnosť. Presne takto sme sa s ňou, ako aj inými vlastnosťami, stretli v knihe o superschopnostiach, ktorú máme v našom Čitateľskom kútiku. Prváci tak potešili svojho kamaráta v triede, starších spolužiakov na 1.stupni, dokonca aj pani učiteľky. Komplimenty sme si napísali a nakreslili na srdiečka z farebného papiera. Vyvolané poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého, je zároveň nástrojom, ktorým môžeme v ľuďoch hľadať tie najlepšie vlastnosti. Používajme ho preto čo najčastejšie.
   Text a foto: Zuzana Bukovcová
  • 23. 01. 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže prednesu slovenských povestí – Šaliansky Maťko.

   Veľa detí prišlo podporiť svojich spolužiakov, lebo vedeli, že sa svedomito pripravovali a učili sa povesť pekne prednášať pred publikom. Pred porotu sa postavili dve žiačky z druhého ročníka a štyria žiaci z tretieho ročníka. Na 3.mieste sa umiestnila Natália Ščepková z 2.A, na 2.mieste Dorota Ďuricová z 3.A a na 1.mieste Adam Jaroš z 3.A.
  • V tenisovej hale v Detve sa 18.01.2024 konali Školské majstrovstvá okresu Detva v bedmintone žiakov. Naši chlapci v zložení: Marián Kučera 6.A, Marcus Kučera 8.A, Samuel Kemláge 8.A a Samuel Sýkora 9.A obsadili 3.miesto. Gratulujeme a sme hrdí :).
  • Divadelná jednoaktovka s okoštovaním vybraných slov.

   Dňa 11. januára 2024 sa žiaci 3.A, 4.A a 5.A zúčastnili divadelného predstavenia v bábkovom Divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.
  • Na prírodovede v 4.A sme už dlhšiu dobu pozerali do vesmíru. Vianočnú hviezdu sme síce nenašli, ale zistili sme, že vesmír je plný iných zaujímavých objektov. Objavovali sme hviezdy, planéty a planétky, mesiace, kométy, medziplanetárne sondy a aj družice. Zistili sme, že na nočnej oblohe môžeme pozorovať zoskupenia hviezd - súhvezdia, pre ktoré starovekí Gréci a Rimania vymysleli nezvyčajné mená. Tak na nočnej oblohe môžeme nájsť súhvezdia Veľký
  • "Tretia adventná nedeľa je známa aj ako nedeľa radosti. Radosti z príchodu Vianoc. Moja radosť je ešte intenzívnejšia z krásnych vianočných a novoročných pozdravov, ktoré som dnes podpisovala.
  • Tohtoročný Mikuláš bol pre kolektív žiakov a učiteľov našej školy veľmi výnimočný. Na doporučenie hlavnej školskej inšpektorky Mgr. Alžbety Štofkovej Dianovskej našu školu oslovila poradkyňa pani prezidentky Zuzany Čaputovej pre ľudské práva a menšiny pani Jarmila Lajčáková. Deti našej školy kreslili výkresy so zimnou a vianočnou tematikou, z ktorých si pani prezidentka vybrala na novoročné pozdravy, ktoré bude posielať do celého sveta. Zo všet
  • Novinky a oznamy
  • Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
  • Novinky

    • Hravá výučba finančnej gramotnosti v 2.B
     • Hravá výučba finančnej gramotnosti v 2.B

      9. 2. 2024

      V živote je veľmi dôležité správne narábať s financiami, preto tejto téme bol zameraný aj náš blok matematiky, kde sa deti učili ako funguje finančný svet.

      Úvodom sa deti dozvedeli ako sa začalo prvé obchodovanie a ako sme sa postupne dostali od výmenného obchodu k peniazom. Bola im spomenutá aj história rôznych mien až po súčasné platidlo – euro. Predstavili sme si jednotlivé mince a bankovky, ich odlišnosti a ich ochranné prvky. Zhrnuté poznatky sme preniesli do praktickej časti bloku, kde deti hravou formou plnili rôzne úlohy v dvojiciach a v skupinách. Napríklad mali spočítať, koľko peňazí majú v peňaženke, aké mince alebo bankovky môžu použiť na danú sumu peňazí alebo vypočítať aký im má vrátiť výdavok z nákupu pani predavačka. Najviac sa im páčila úloha, kde mali nakúpiť v našom malom školskom obchode hračky za 30 eur. Jeden zo skupiny bol pokladník a ďalší zo skupiny nakupovali.

    • Olympijský odznak všestrannosti
     • Olympijský odznak všestrannosti

      6. 2. 2024

      V rámci aktivácie žiakov o telesnú výchovu a šport sa žiaci 6. - 9. ročníka opäť zapojili do olympijského testovania. Testovanie je zamerané na všestranný rozvoj, a deti ktoré sa pravidelne venujú pohybovým aktivitám vidia ako sa zlepšujú ich pohybové schopnosti. Každé dieťa dostane diplom s percentilom, kde rodičia uvidia reálny obraz pohybových schopností ich svojich detí.

    • Vagačovci vo Vagačovom dome
     • Vagačovci vo Vagačovom dome

      2. 2. 2024

      Prvý polrok Science blokov u šiestakov s témami Biosférická rezervácia Poľana a Lesné hospodárstvo sme ukončili návštevou výstavy „Živý les“ vo Vagačovom dome. Veľké poďakovanie patrí pánovi Martinovi Kalamárovi, ktorý celú výstavu spestril svojim odborným výkladom.

      Text a foto: Lucia Kmeťová, Zuzana Ščepková

    • Karneval u Vagačov
     • Karneval u Vagačov

      2. 2. 2024

      Fašiangy sú už tradične symbol veselosti, zábavy, hodovania, a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Konal sa 31. januára 2024.

      V tento deň prebiehalo aj odovzdávaní výpisov vysvedčení v maskách.

      Naším malým prváčikom bola zagratulovať aj pani riaditeľka, nakoľko všetci úspešne zvládli prvý polrok na našej škole.

  • Partneri

   • mesto Detva
   • {#1508} 3
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Detva v pohybe
   • SUPERAR
  • Počet návštev: 3340731
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača
   • zsstudt@gmail.com, jedalen.zsstudt@gmail.com
   • hlavný kontakt školy: 0950 865 927 riaditeľ školy: 0903 997 957 vedúca technicko-ekonomického úseku: 0950 865 927 vedúca školskej jedálne: 0950 865 932
   • Štúrova 12, 962 12 Detva Slovakia
   • 42302498
   • 2023609808
  • Prihlásenie